Empresa especialitzada en Comptadors Multifunció i Equips de Mesura

2
Alumbrado publico_Agad

Quadres d’enllumenat públic

Quadres d’enllumenat públic dissenyats a mida segons la necessitat de la instal·lació.

Preparats per incorporar sistemes de telegestió i estalvi energètic, segons la instrucció tècnica ITC-BT-09 del Reglament de Baixa Tensió.

El nostre model Urban Biface, amb un disseny innovador, s’adapta a la demanda actual d’aquests armaris d’enllumenat públic.

Quadres Generals i Individuals de Comandament i Protecció

Quadres destinats a la protecció de la instal·lació, adequats a les normes de l’RBT ITC-BT-17, i les ITC que els corresponguin segons el seu emplaçament.

Construcció i muntatge tant en armaris metàl·lics com en armaris de polièster o caixes de doble aïllament. Graus de protecció adequats a la necessitat de la instal·lació.

Configuració del quadre a mida segons requeriments de la instal·lació.

Materials dels principals fabricants del mercat.

Equips de mesura de BT / MT

Especialistes en equips de mesura de baixa i mitjana tensió.
Dècades d’experiència en l’àmbit del mesurament.
Programari de gestió, mòdems i comunicacions.
Estoc permanent de comptadors monofàsics i trifàsics intel·ligents.
AGAD BARCELONA és partner de ITRON.

Quadres d’automatismes i domòtica

Quadres dissenyats per al control automàtic o intel·ligent de la instal·lació, tant de maquinària com de processos industrials i edificis intel·ligents.
Des dels més simples a través de contactors i relés, fins a qualsevol necessitat tècnica de la instal·lació, autòmats, variadors, inversors, Knx domòtica…

Subministraments de companyia

Quadres per al control de la potència i mesura de l’energia en els subministraments de companyies elèctriques.

Especificacions de disseny i muntatge segons normes particulars de companyia previstes per l’article 14 de l’RBT.

Transformadors

Especialistes en transformadors de mesura de baixa i mitjana tensió.

Subministrem transformadors d’intensitat, transformadors de tensió, transformadors de protecció i transformadors de potència.

Tenim un ampli estoc per cobrir qualsevol urgència.

AGAD BARCELONA és partner de RS ISOLSEC

Quadres elèctrics per a instal·lacions fotovoltaiques

Muntatge de quadres de protecció i distribució d’instal·lacions fotovoltaiques en corrent altern i corrent continu.
Solucions a mida segons necessitats del client.

Recàrrega vehicle elèctric

 

Empresa especialitzada en la fabricació de quadres de recàrrega per a vehicles elèctrics.

Cuadros recarga vehículos eléctricos

AGAD Barcelona i AGAD Vic-Osona són especialistes en Comptadors Multifunció i Equips de Mesura