AGAD BARCELONA 

Quadres elèctrics

Els quadres elèctrics fabricats per AGAD són presents en diferents sectors que exigeixen qualitat, els quals troben en els nostres productes les prestacions i resultats òptims:

  • Construcció (conjunts de protecció i de mesura per a companyies, centralització de comptadors, provisionals d’obra…)
  • Industrial (quadres de distribució, maniobra, enllumenats públics, subestacions elèctriques…)
  • Terciari (establiments hotelers, oficines bancàries, supermercats…)
  • Hospitalari (hospitals, centres de salut, CAP)
  • Centres esportius
  • Energies renovables (plantes fotovoltaiques, parcs eòlics)
  • Ferroviari
  • Oci (centres comercials, bingos, sales recreatives)

AGAD VIC / OSONA

Quadres elèctrics

L’any 1998, Joan Manel obre la delegació d’AGAD Vic-Osona, amb la finalitat d’augmentar la proximitat i la relació humana amb el client.

AGAD, en la seva actual política de Qualitat, considera prioritari augmentar la satisfacció dels seus clients i millorar contínuament per poder adaptar-se a les exigències d’un mercat en procés de renovació constant.

Agad_5
Cuadros eléctricos

L’any 2009 AGAD BARCELONA S.A. va obtenir la Certificació de Qualitat ISO-9001, que ha mantingut fins a l’actualitat mitjançant la superació amb èxit de les auditories periòdiques.