POLÍTICA DE QUALITAT

AGAD BARCELONA, S.A. es compromet a proporcionar un producte i servei de qualitat orientat a complir amb els requisits i exigències dels nostres clients, així com amb els requisits legals i reglamentaris que puguin aplicar i per a això, estableix els següents principis en matèria de qualitat:

Atendre i respondre de forma eficaç a les necessitats i expectatives dels nostres clients amb l’objectiu d’augmentar la seva satisfacció en les activitats de fabricació i muntatge de quadres elèctrics de baixa tensió.

Millorar contínuament l’eficàcia del sistema de gestió de la qualitat orientant els nostres esforços no només en millorar la nostra imatge i posició dins el sector, sinó també en millorar el funcionament de la nostra organització i dels seus resultats. Per això, el nostre objectiu prioritari és la prevenció dels problemes de qualitat i per tant, anticipar-nos en tot moment a la seva possible detecció per part del client a través de rigorosos controls interns en tots els nostres processos operatius, que abasten des de la definició inicial clara i completa de tots els requisits del producte i servei fins al seu lliurament complint amb totes les seves exigències tècniques i de qualitat, així com legals i reglamentàries aplicables.

Proveir i mantenir els recursos tècnics i materials adequats amb la finalitat de garantir un bon nivell de disponibilitat i capacitat permanent davant de qualsevol demanda dels nostres clients i complir en tot moment amb els seus requisits i especificacions tècniques del producte.

Disposar del personal amb les competències adequades buscant millorar contínuament la seva professionalitat i capacitació tècnica i d’aquesta manera, respondre eficaçment als nous reptes del sector i del seu entorn canviant. Per a això, sempre que ho consideri convenient, AGAD BARCELONA, S.A. planificarà i proporcionarà la formació tècnica i de qualitat requerida al personal amb la finalitat d’adaptar-se constantment a les noves necessitats i exigències dels nostres clients i anticipar-se als possibles canvis tecnològics que es puguin produir en el sector en el futur.

Aquesta Política de la Qualitat és revisada a través de les successives revisions per la Direcció per a la seva contínua adequació i comunicada a tot el personal de l’organització per al seu coneixement i aplicació.